SHANA

            SHANA is een onafhankelijke stichting die op basis van een in 2013 gesloten overeenkomst met het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten de historisch belangrijke documenten van het kerkgenootschap beheert.   De Stichting Historisch Archief van