Toevoegingen aan de rubriek jubilea en gemeenten

21 Juli 2021: John Trueman uit Rotterdam heeft een klein boekje geschreven over 125 jaar Adventisme in Rotterdam. Piet Sol heeft in 1998 het vijftig jarig jubileum van de Adventgemeente Huis ter Heide in het kort beschreven. Beide publicaties zijn als pdf op deze site geplaatst in bovengenoemde rubriek.

Tweede overdracht aan Utrechts Archief

Op dinsdag 7 mei 2019 werd een tweede deel van het historisch archief van het kerkgenootschap Zevende-dags Adventisten overgedragen aan het Utrechts Archief. Zo’n 70 archiefdozen met documenten uit de periode 1955-1975 zijn naar Utrecht gebracht, waar het materiaal in bewaring is gegeven.

Een aantal jaren geleden werd SHANA opgericht: de Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk.  Het doel van de stichting was het inventariseren van wat er aan historisch materiaal bewaard moet blijven en het onder te brengen op een plaats waar het professioneel beheerd kan worden. Er werd een overeenkomst gesloten met het Utrechts Archief, waar het grootste deel van het materiaal wordt ondergebracht. Alleen kerkelijke uitgaven (boeken en tijdschriften) blijven in het uniekantoor in Huis ter Heide. De stichting heeft een website waar meer over haar werk wordt verteld en ook informatie over een aantal onderwerpen te vinden is. (http://shana.adventist.nl/shana-2014-en-verder/).

In 2022 is de stichting opgeheven en ligt de verantwoordelijkheid voor archivering en beheer weer bij het secretariaat van het kerkgenootschap.

Wie onderzoek wil doen naar het verleden van de Nederlandse Adventkerk kan dus terecht bij het Utrechts Archief. In de leeszaal kunnen de documenten waarin men geïnteresseerd is worden ingezien—behoudens het materiaal met gevoelige persoonlijke details dat gedurende een flink aantal jaren gesloten blijft. Het archief is gevestigd op de Alexander Numankade 199-201 in Utrecht. De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 u tot 17.00 u. Op donderdagavond kan men tot 21.00 u terecht.

Het archief van boeken en tijdschriften kan op afspraak in het uniekantoor in Huis ter Heide worden geraadpleegd.

Ook in de komende periode blijft er behoefte aan vrijwilligers die (bijv. eens per week) een dagdeel beschikbaar hebben om mee te komen helpen bij de werkzaamheden. Wie daarvoor voelt kan informatie inwinnen bij ds. Frenk (gfrenk@xmsnet.nl).

Nieuwe Secretaris SHANA

Ds. Reinder Bruinsma is per 28 februari 2018 de nieuwe secretaris van het SHANA bestuur. Hij neemt de taak over van de heer Goos Dullaart die sinds de oprichting van de stichting het secretariaat heeft behartigd.

 Recent gevonden

In 1938 sloot het Nederlandse Boekenhuis der Adventkerk een overeenkomst met de Trustees of the Ellen G. White Publications betreffende de vertaling en distributie van de boeken van Ellen G. White. Het voorblad van het document is voorzien van een mooie zegel.

 

Jaarverslagen

SHANA Jaarverslag 2018

SHANA Jaarverslag 2017

SHANA Jaarverslag 2016

SHANA Jaarverslag 2015

SHANA Jaarverslag 2014

SHANA Jaarverslag 2013

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *